Pečovatelská služba Žlutice

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Za podpory

Pečovatelská služba Žlutice je služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi. Cílem této péče je, aby všichni naši klienti mohli setrvávat ve svých domovech. 

 

Pečovatelská služba je zajišťována denně od 7:00 do 19:00 hod.

 

 S čím Vám můžeme pomoci:

 •  s osobní hygienou (pomůžeme Vám s osobní hygienou i péčí o celé tělo, tak jak jste zvyklá/ý a v tempu, která Vám je příjemné, v soukromí vaší domácnosti, pokud potřebujete jen, aby s Vámi v bytě někdo zůstal pro případ obav z pádu či jiné nehody, rádi s Vámi počkáme pro Váš pocit bezpečí) 
 • s oblékáním (pomůžeme s oblékáním i svlékáním či výběrem stylu oblečení dle Vašich zvyklostí) 
 • se samostatným pohybem (doprovodíme Vás venku, pomůžeme i doma s pohybem na lůžku) 
 • se zajištěním stravování (oběd dovezeme, pomůžeme s nákupy i vařením, s ohřátím jídla, s jeho naservírováním, jídlo naporcujeme, pomůžeme s najedením i napitím) 
 • s péčí o domácnost (pomůžeme s umytím nádobí, vytřením podlah, s úklidem koupelny i WC, s utíráním prachu, s vysáváním koberců, s péčí o květiny, s převlékáním ložního prádla, s praním prádla a žehlením, s tříděním odpadu a jeho vynesením, pomůžeme s obsluhou běžných domácích spotřebičů) 
 • se zajištěním kontaktu s rodinou, známými, s využíváním veřejných služeb (doprovodíme Vás na poštu, k lékaři, do obchodu, do banky, do knihovny, do klubu, do bazénu, do kina a podáme informace o dalších aktivtách dle Vašich zájmů a zvyklostí, zprostředkujeme kontakt s dobrovolníkem) 
 • s péčí o zdraví (s dodržováním léčebného režimu, s drobným ošetřením) 
 • s oblíbenými činnostmi (poskytneme základní informace o použití internetu, skype a dalších technických pomůcek, pomůžeme při osvojování těchto činností) 
 • ve finanční a majetkové oblasti (v případě potřeby zprostředkujeme bezplatnou pomoc při řešení dluhů, při uzavírání smluv, při nakládání s majetekem, při potřebě ochrany Vašich práv) 
 • s péčí o děti (doprovodíme dítě do školy, školky, poskytneme pomoc a podporu rodičům dítětě či dětí, kteří jsou klienty služby)
 • při obstarávání osobních záležitostí (pomůžeme při komunikaci s institucemi, úřady, s vyřízením dokladů, při zajištění práv včetně volebního práva, doprovodíme k lékaři apod.) 
 • podpora setrvání v přirozeném prostředí (zhodnotíme případná rizika a navrhneme bezpečnější setrvání v přirozeném sociálním prostředí) 

 

Pečovatelská služba je poskytována individuálně v domácnostech klientů, v režimu a v podobě, kterou si určuje klient. Služba se tedy přizpůsobuje tomu, kdo ji využívá, nikoliv naopak.

Lidé

Mgr. Bc. Petra Vodenková

Ředitelka, sociální pracovnice

 Statutární orgán

t: 725 958 988
e: reditel@pszlutice.cz

Alena Skřičková, DiS.

Sociální pracovnice

Pro nové zájemce/klienty o službu

t: 728 369 450
e: socialni@pszlutice.cz

 

Bc. Lukáš Vojtěch Vodenka, DiS.

Sociální pracovník

Pro pomoc s vyřízením dávek/podpora pečujícím

t: 725 345 674
e: socialni2@pszlutice.cz

 

Eva Březinová

Pracovnice v sociálních službách

Jaroslava Řezníčková

Pracovnice v sociálních službách

Zdenka Mašková

Pracovnice v sociálních službách

Marie Haslerová

Pracovnice v sociálních službách

Lucie Vejvodová

Pracovnice v sociálních službách

Kontakty

Pečovatelská služba Žlutice, p. o.

Pod Strání 467
364 52  Žlutice

Telefon: 353 393 269
Mobil: 725 958 988
E-mail:
reditel@pszlutice.cz

IČ: 70891079
ID DS: ugxkjia

Napište nám