Pečovatelská služba

POMOC • PODPORA • MOTIVACE

Rozsah poskytování pečovatelské služby

Předmětem činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou základní činnosti, které se zajišťují v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

V souladu s Regionální kartou sociálních služeb Karlovarského kraje realizujeme poskytování péče a podpory uživatelům těmito způsoby:

při osobní hygieně (pomoc s osobní hygienou i péčí o celé tělo, tak jak je uživatel zvyklý a v tempu, které mu je příjemné, v soukromí jeho domácnosti, pokud potřebuje jen, aby s ním v bytě někdo zůstal pro případ obav z pádu či jiné nehody, počkáme pro pocit bezpečí u uživatele)

při oblékání (pomoc s oblékáním i svlékáním či výběrem stylu oblečení dle zvyklostí uživatele)

při samostatném pohybu (zajištění pomoci s orientací doma i s pohybem na lůžku)

při zajištění stravování (dovoz oběda, běžných i velkých nákupů, pomoc s vařením, s ohřátím jídla, v případě potřeby s jeho naservírováním, naporcování jídla, pomoc s najedením i napitím)

při péče o domácnost (pomoc s umytím nádobí, vytřením podlah, s úklidem koupelny i WC, s utíráním prachu, s vysáváním koberců, s péčí o květiny, s převlékáním ložního prádla, s praním prádla a žehlením (v případě, že uživatel nemá prostory pro praní a sušení prádla, lze tyto činnosti provést v prostorách zázemí poskytovatele), s tříděním odpadu a jeho vynesením, pomoc s obsluhou běžných domácích spotřebičů)

při zajištění kontaktu s rodinou, známými, s využíváním veřejných služeb (zajištění doprovodu uživatelů na poštu, k lékaři, do obchodu, do banky, do knihovny, do klubu, do bazénu, do kina a podání informací o dalších aktivitách dle zájmů a zvyklostí uživatelů, v případě zájmu zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem)

při péčí o zdraví (pomoc s dodržováním léčebného režimu, s drobným ošetřením)

při oblíbených činnostech (poskytnutí základní informace o použití internetu, skype a dalších technických pomůcek, pomoc při osvojování těchto činností)

•ve finanční a majetkové oblasti (v případě potřeby zprostředkujeme bezplatnou pomoc při řešení dluhů, při uzavírání smluv, při nakládání s majetkem, při potřebě ochrany práv uživatele)

•při péčí o děti (zajištění doprovodu dítěte do školy, školky, k lékaři, poskytnutí pomoci a podpory rodičům dítěte či dětí  – uživatelům pečovatelské služby, pokud uvedené ze zdravotních důvodů nejsou schopni zajistit sami)

 

Poskytování pečovatelské služby je sjednáno s uživatelem individuálně a rozsah pomoci je uveden ve Smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Individuální plán je pravidelně aktualizován.

Kontakty

Pečovatelská služba Žlutice, p. o.

Pod Strání 467
364 52  Žlutice

Telefon: 353 393 269
Mobil: 725 958 988
E-mail:
info@pszlutice.cz

IČ: 70891079
ID DS: ugxkjia

Napište nám