Pečovatelská služba

POMOC • PODPORA • MOTIVACE

Cíle • poslání • působnost • kapacita

Cíle, zásady, poslání:

Pečovatelská služba Žlutice, příspěvková organizace vznikla 01.01.2001 na základě usnesení Zastupitelstva města Žlutice. Hlavním účelem zřízení této organizace bylo zajišťování pečovatelské služby ve Žluticích a v místních částech Žlutic, a to Verušicích, Veselově, Ratiboři, Knínicích, Protivci, Mlýncích, Záhořicích a Vladořicích. Změnou zřizovací listiny ze dne 7. září 2020 lze výkon pečovatelské služby zajistit i na území obcí spadajících do pověřeného obecního úřadu Žlutice. Vydáním nové zřizovací listiny ze dne 7.9.2021 došlo ke změně názvu organizace z původního „DPS Žlutice, příspěvková organizace“ na nově „Pečovatelská služba Žlutice, příspěvková organizace“.

Cílem služby je po nezbytnou dobu poskytovat uživatelům takovou míru podpory a pomoci při zajištění základních činností, aby tito uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a nemuseli vyhledat pobytovou sociální službu, podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech, napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti a zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav.

Cílová skupina:

Pečovatelská služba je poskytována osobám bez omezení věku:

• osoby s chronickým onemocněním

• osoby se zdravotním postižením

• rodiny s dítětem / dětmi

• senioři

Maximální okamžitá kapacita poskytování služby: 5 klientů

Územní působnost služby:

Služba je poskytována ve vymezeném čase osobám, které mají o službu zájem a je u nich průkazná potřebnost služby. Služba je poskytována na území města Žlutice a místních částí obce (Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Mlýnce, Záhořice, Vladořice) a v okolí (např. Chyše, Valeč, Vrbice, Pšov, Bochov, Verušičky a další), a to v domácnostech klientů.

Časový rozsah poskytování služby:

Služba je poskytována denně od  7:00 do 22:00

Kontakty

Pečovatelská služba Žlutice, p. o.

Pod Strání 467
364 52  Žlutice

Telefon: 353 393 269
Mobil: 725 958 988
E-mail:
info@pszlutice.cz

IČ: 70891079
ID DS: ugxkjia

Napište nám