Tísňová péče

POMOC • PODPORA • MOTIVACE

Rozsah poskytování služby tísňové péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se v souladu se § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví anebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

a) Cíle, zásady, poslání:

Cílem služby tísňové péče je, aby její uživatel byl schopen žít plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, oddalovat nutnost pobytu uživatelů v sociálních pobytových zařízeních, zároveň zkracovat délku pobytu ve zdravotnických zařízeních a přinést zvýšení pocitu bezpečí a snížení míry rizik pro uživatele služby i jejich rodinné příslušníky.

b) Cílová skupina:

 1. osoby s chronickým onemocněním,
 2. osoby se zdravotním postižením,
 3. senioři.

Tísňová péče je poskytována uživatelům od 19ti let věku.

c) Maximální okamžitá kapacita poskytování služby: 2 klienti

Od 11:00 hod.– 15:00 hod.  2 klienti

Od 15:00 hod. – do 11:00 hod. následujícího dne 1 klient

d) Územní působnost služby:

Služba je poskytována občanům žijících na území města Žlutice a místních částí obce (Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Protivec, Mlýnce, Záhořice, Vladořice) a na území všech obcí spadajících do správního obvodu pověřeného obecního úřadu Žlutice, a to zejména v domácnostech uživatelů.

e) Časový rozsah poskytování služby:

Služba je uživatelům k dispozici 24 hodin denně po celý rok.

f) Základní a fakultativní činnosti poskytované sociální službou:

 1. poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci poskytováním nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace a v případě akutního ohrožení života nebo zdraví (např. pády, panická úzkost uživatele služby, poranění, přístroj zaznamená delší nehybnost uživatele služby), zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů, blízké osoby, pečovatele, či další pomoci relevantní k nastalé krizové situaci uživatele.
  Tato činnost je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
  Tato činnost je poskytována od 11:00 do 15:00 hodin ve všední dny.
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
  Tato činnost je poskytována od 11:00 do 15:00 hodin ve všední dny.

Popis tísňové péče:

Tísňová péče spočívá v zavedení tísňového volání pomocí mobilního telefonu (dále jen telefon), ve kterém je zabudováno tísňové tlačítko. Uživatel tísňové tlačítko použije v krizové situaci např. když spadne. Tísňové tlačítko slouží ke spojení s operátorkou tísňové péče. Po spojení s operátorkou dochází k řešení situace uživatele a následném výjezdu pracovníka tísňové péče, který nastalou situaci řeší přímo v bytě uživatele.
Z tohoto mobilního telefonu je možné volat jako z jiného mobilního telefonu, tak jak jste zvyklí.
Pomocí zprávy SMS lze uživateli připomenout návštěvu lékaře, medikaci léků apod.

Jednání se zájemcem o sociální službu:

Jednání s e zájemce m o službu může provádět ředitel organizace a/nebo sociální pracovník. S budoucím
zájemcem o službu je veden vstupní rozhovor, o rozsahu poskytovaných činností tísňové péče. Cílem
jednání je seznámit zájemce se službou tak, aby byla vyjasněna zak ázka co zájemce od služby očekává
a co je poskytovatel schopen nabídnout. Sociální pracovník zjišťuje v
a co je poskytovatel schopen nabídnout.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte.

Kontakty

Pečovatelská služba Žlutice, p. o.

Pod Strání 467
364 52  Žlutice

Telefon: 353 393 269
Mobil: 725 958 988
E-mail:
info@pszlutice.cz

IČ: 70891079
ID DS: ugxkjia

Napište nám